Artikel

Robert de Ruiter
Hoofdredacteur Init / eigenaar schrijfbewust.nl / taaltrainer voor IT-professionals en developers.
12 posts
16 volgend
4 volgers
114 points punten

Likes
[21]
Comments
[12]
Facebook
Twitter
LinkedIn
maart 19, 2012

Schrijven voor Init

TRAINING VOOR NIEUWE AUTEURS

Robert de Ruiter

Je vindt het leuk om een artikel voor Init te schrijven. Je hebt een idee dat je graag wilt delen. Maar dan? Hoe maak je van een idee een goed artikel? Hoe maak je een pakkende inleiding? Hoe breng je structuur aan? Welke stijl kies je en is je taalgebruik zorgvuldig genoeg? Deze vragen kunnen je van het schrijven van een artikel afhouden, maar je kunt ook de koe bij de horens vatten en een schrijftraining volgen die specifiek is gericht op het schrijven voor deze website. Dit artikel geeft alvast antwoord op een aantal vragen waar beginnende auteurs tegenaan kunnen lopen.


Inhoud en structuur

Een goed artikel begint in je hoofd, niet op papier. Eén van de meest gemaakte fouten van schrijvers in het algemeen is dat ze direct hun idee aan het papier willen toevertrouwen. Daarmee zadel je jezelf op met een groot probleem. In veel gevallen zul je na een A4'tje zijn uitgeschreven. Maar als je dit artikeltje later naleest ontdek je dat er toch nog veel ontbreekt. Je zult dan veel moeten ombouwen om de ontbrekende delen in de tekst aan te vullen en de bestaande tekst op de nieuwe elementen aan te passen.

Om dit te voorkomen kun je beter eerst goed nadenken over de stuctuur van je artikel. Wat is het centrale onderwerp? Welke deelonderwerpen wil je behandelen? En welke elementen heb je voor de verschillende deelonderwerpen? Is dat alles voldoende voor een artikel van bijvoorbeeld 2500 woorden? Of is het wellicht veel te veel? In het eerste geval moet je meer onderzoek doen naar deelonderwerpen of elementen die je aan je onderwerp kunt toevoegen. In het tweede geval zul je het hoofdonderwerp moeten versmallen.

Een voorbeeld: 'De functies van Visual Studio 2010'. Je kunt op je vingers natellen dat je zo'n onderwerp nooit in 2500 woorden kunt beschrijven. Je kunt dit bijvoorbeeld versmallen tot 'De functies van VS Test Professional 2010', maar ook dit onderwerp zal nog te veel woorden opleveren. Een verdere versmalling zou kunnen zijn 'Testcase-beheer met VS Test Professional 2010'. Om vooraf de structuur van je verhaal helder te krijgen kun je gebruik maken van een simpel schema, dat er bijvoorbeeld zo zou kunnen uitzien:

Structuurschema voor een standaard artikel.

Inleiding

De belangrijkste onderdelen van je artikel zijn titel, ondertitel en inleiding. Deze drie moeten je lezer er namelijk toe prikkelen om verder te lezen. Een titel als 'Testen met VS2010' zal minder nieuwsgierigen trekken dan 'Testproces kan veel sneller'. In je ondertitel - die meer karakters kan herbergen dan de titel - kun je het grotere geheel aangeven, in dit voorbeeld: 'Testcase-beheer met VS Test Professional 2010'. Maar overdrijf niet. Ook een prikkelende titel moet je wel in je artikel waarmaken!

Voor de inleiding geldt hetzelfde. Maak deze zodanig dat je lezer staat te springen om alle hierin aangekondigde zaken tot zich te nemen. Een inleidende tekst beschrijft de aanleiding, het belang en het hoofdonderwerp van het artikel. Je kunt hier ook direct een stukje van je conclusie laten doorschemeren om de lezer inzicht te geven in wat hij kan verwachten.

De hoofdtekst tenslotte bestaat uit de deelonderwerpen, antwoorden en bijhorende onderwerpen zoals onderbouwing van de antwoorden of (dwars)verbanden met andere onderdelen van het artikel. Nader uitgewerkt ziet het voorgaande schema voor je artikel er zo uit:

Uitgewerkt artikel-schema.

De meesten zullen aan deze voorbeelden genoeg hebben om mee aan de slag te kunnen, maar ze zullen niet bij iedereen heftige literaire emoties losweken. Voor de minder gestructureerde denkers onder ons zijn er ook andere manieren om een artikel op papier te krijgen. Via mindmapping bijvoorbeeld. Hiermee kun je op je eigen manier structuur aanbrengen voor je een artikel begint te schrijven en je kunt er ook nog je eigen creativiteit in kwijt.
Kortom: overdenk goed wat je wilt schrijven, hoe je de inhoud logisch ordent en hoe je het artikel aantrekkelijk maakt voor de lezer. Een artikel publiceren doe je namelijk niet in de eerste plaats voor jezelf (al helpt het voor je MVP-status), maar voor een doelgroep.

Fasen

Schrijven doe je, als het goed is, in fasen. Het schrijven zelf komt daarbij pas op de vijfde plaats in dit proces. Dat ziet er als volgt uit:

 • In de orientatiefase bedenk je een onderwerp voor je artikel.
 • In de informatiefase zoek je de gegevens bij elkaar om het artikel te kunnen schrijven.
 • In de vraagstellingsfase moet je jezelf afvragen of alle aspecten aan de orde komen en of je een compleet en degelijk artikel kunt schrijven.
 • In de onderzoeksfase traceer je eventuele externe bronnen die je nog nodig hebt om alle benodigde informatie bij elkaar te krijgen.
 • En dan pas ga je schrijven aan de hand van alle informatie, die je nu op een rij en gestructureerd hebt.
 • Schrijven is herschrijven. De herschrijffase is dan ook heel belangrijk. Bekijk je artikel nauwgezet, zin voor zin, paragraaf voor paragraaf. Kijk of het niet anders, mooier of directer kan en of alle logica klopt.
 • In de afwerkingsfase staat natuurlijk de spellingcontrole aan, verbeter je de fouten waar de spellchecker niet op aanspringt (en dat kunnen er vele zijn) en let je op een nette lay-out met tussenkoppen en illustraties.

Valkuilen

Ten slotte nog een aantal valkuilen, waar je als auteur zomaar in duikelt.

 1. Starten met een onduidelijk onderwerp. Heb je wel scherp voor ogen wat je nu precies wilt overdragen?
 2. Te weinig voorkennis. Als je niets van het onderwerp weet zul je ook moeilijk de juiste informatie daarover kunnen verzamelen. Begin zonder basiskennis dus nooit aan een artikel voor derden.
 3. Ambitieproblemen. Iedereen wil het perfecte artikel schrijven, maar dat is nog nooit iemand bij het eerste schrijfsel gelukt. Laat je hierdoor niet weerhouden. Ieder volgend artikel wordt beter.
 4. Te gedetailleerd bestuderen van literatuur over het onderwerp kost heel veel tijd en levert een berg aantekeningen op, waar je later niet meer uit komt. Sla alleen die informatie op, die je voor je artikel kunt gebruiken.
 5. Ordeningsproblemen zijn een direct gevolg van onvoldoende voorbereiding. Eerst structuur aanbrengen dus. Daar kun je nooit te veel tijd aan besteden.
 6. Geen conclusies durven trekken. Waarom zou je dat niet durven? Het is jouw artikel. Jij hebt erover nagedacht en het onderwerp bedacht, bestudeerd, getest. Ieder ander mag er anders over denken, maar dit is jouw artikel met jouw conclusies.
 7. Slordigheid. Dit is een teken van te weinig aandacht voor de afwerkingsfase. Een eenmaal geschreven artikel is niet zomaar klaar. Dat verdient meer aandacht dan nog één keer doorlezen. En als je weet dat taal en spelling niet je sterkste punten zijn, laat het dan een ander nalezen. Want je staat egt in je hemt als je een goet tecnisch artikl zo inleverd.

Zonder beischrift

Conclusie

Iedereen die Init bezoekt kan een artikel schrijven. Als je een idee voor een onderwerp hebt is het vooral een zaak van structuur aanbrengen en in stappen naar een eindresultaat toe werken. Voor een goed technisch artikel op deze website hoef je geen literair wonder te zijn, maar wel een goede IT'er. Ben je toch nog onzeker over je kwaliteiten als auteur, dan kun je altijd nog een schrijftraining volgen. In een halve dag tijd kijk je met veel meer vertrouwen tegen het lege document aan, waar je zo graag je ideeën aan wilt toevertrouwen. In samenwerking met Microsoft organiseert schrijfbewust.nl trainingen, die specifiek zijn gericht op het schrijven voor deze website en andere Microsoft-publicaties.

Over de auteur


Experience:
More than 30 years of experience in writing, communication and public relations. Writing articles on each level and for several industries (Building, Transport, Economics, IT). Teaching highschool- and university students to improve their writing-skills. Wrote several books (novels).

Reacties

jasper siegmund
Ik zie dat er verschillende mensen zijn die posts vanaf hun eigen blog hier publiceren, zowel in het Nederlands als in het Engels. Ik post zelf ook engelstalige artikelen (blog.repsaj.nl), wat is de juiste methode om die te publiceren via Init?
20 juni 2012

maarten keuzenkamp
Is er misschien een mogelijkheid om vanuit Word 2010 een blog post te publiceren?
23 april 2012